KeyControl

 En självklarhet vid nyckelhantering. 


KeyControl är det ledande dataprogrammet i Norden för administration av lås och nycklar. KeyControl har hundratals användare i Sverige och övriga Skandinavien. C/W CadWare AB har sedan länge utvecklat datasystem för låsbranchen och garanterar att det är ett kompetent och branschmässigt program som, vilket är viktigt, tar hand om alla låssystem oavsett fabrikat.

KeyControl finns i olika versioner från KC Standard för en användare på en PC till de stora Client-Serversystemen under MS SQL Server. Dessa presenteras under Program. Där finns också hjälp att välja den version som passar den egna verksamheten bäst.

Beskrivning av tilläggsfunktioner och moduler för KeyControl ClientServer versionen Moduler.

KeyControls hemsida är skapad för att hjälpa Er som är intresserade av att få en snabb, enkel åtkomst till allt vad som rör sig om KeyControl

KeyControl - programmet för att hålla reda på nycklar och lås.

Uppdatering av KeyControl Version 4.2 ute nu

KeyControl Demoversion

För testa KeyControl ladda ner en demo här: KeyControlDemo

För att logga in i demoversionen skriv "SA" på användar-id och ange inget lösenord.

Vi kan hjälpa våra serviceavtals kunder över InterNet via LogMeIn GotoAssist  

Vi kan ge er support direkt på er dator genom att koppla upp dator till dator med programmet LogMeIn GotoAssist.

Tryck då på länken här bredvid: InterNet Support Det krävs en kod för uppkopplingen som ni får på telefon av vår supportavdelning.

C/W CadWare erbjuder Serviceavtal till kunderna. Flera länkar går till C/W CadWares hemsida www.cadware.se. Nu erbjuder C/W CadWare återkommande kurser i KeyControl

Har ni förslag till nya programfunktioner?

Kontakta i så fall gärna CadWare om detta eller andra synpunkter på KeyControl.

Ring 08-5220 46 40 eller maila till kc@cadware.se


N Y H E T E R

Kontakta gärna C/W CadWare AB för mer information på 08-5220 4640 eller kc@cadware.se

Senaste:

KeyControl Client Server TS

Ny version av KeyControl som ger möjlighet att köra på en terminal server mot en SQL-databas men det endast finns behov av en eller två användare. Kontakta oss för mer information och pris.

Tele2 väljer KeyControl

Tele2 har valt KeyControl som övergripande system för i princip all nyckelhantering inom företaget, till egna lokaler och till teleinstallationsutrymmen över hela landet. Även användning utomlands är aktuell.

Med KeyControl Version Client Server får Tele2 kontroll över vilka nycklar som behövs vid servicebesök i någon av de ca 30 000 installationerna och kan lätt hantera registrering av nyckelutlämningen till den egna personalen och underentreprenörer.

Genom ett speciellt Register i KeyControl, som automatiskt uppdateras via importer av information från andra interna system, kan Tele2 registrera och enkelt söka vilka nycklar som används till varje "Site".

Servicepersonalen kan då snabbt och enkelt söka rätt på vilka nycklarna som behövs, var dessa lagras och registrera nyckelutlämningen med full historik.

CadWares leverans omfattar standard KeyControl v. Client Server, ett flertal Enhetsmoduler och flera speciellt utvecklade moduler.

 

KeyControl version 4.2 ute nu.

KeyControl version 4.2 är nu tillgänglig för våra kunder. Vi har börjat att skicka ut information till våra servicekunder. Har ni inte fått något meddelande om detta så kontakta oss på CadWare.

Nyheter i version 4.2:

Stöd för Windows Windows 7, 8, 8.1, 10, 11.

Utökad historik på användare.

Snabbare och enklare funktioner för att lägga in ny person.

Personregistret har ny utformning med extra flik för Grupper/Personer.

Ny funktion för att flytta alla nycklar från en person till en annan person.

Person kan tillhöra flera grupper.

Hanteringen av knippor har förbättrats och menyn har ny utformning.

Adressregister för att hitta vilken nyckel/knippa som behövs för tillträde.

Enklare att koppla låssmed till låssystem.

Mottagning av beställningar av nycklar och cylindrar från hela låssystemet med ett klick.

E-post även på cylinderbeställning.

Säkerhetskopiering förbättrad med ny funktion för att välja plats för säkerhetskopian.

 

Tyresö Kommun satsar på KeyControl

Tyresö kommun satsar på KeyControl för nyckelhanteringen i hela kommunens verksamhet.

Med KeyControl version Client Server och Enhetslicenser, erhåller man möjligheten att administrera och drifta KeyControl centralt och samtidigt täcka alla kommunens enheter.

Genom användandet av KeyControl Satellit kan även verksamheter som  drivs privat och ligger utanför kommunens organisation och datanätverk ha en fungerande låsadministration.

Läs mer här

Klövern satsar på KeyControl för sina lokala enheter

Fastighetsbolaget Klövern som sedan flera år använder KeyControl för några enheter har nu tagit ett helhetsgrepp över sin lås- och nyckelhantering.

Med KeyControl version Client Server och 10 st Enhetslicenser, får de ett upplägg som driftas centralt och täcker alla koncernens 10 enheter.

Läs mer här

C/W CadWare ersätter Generalen med CW KeyDesign.

CW KeyDesign ersätter låssmedsprogrammet Generalen som ett helt modernt program med bredare funktionalitet.

CW KeyDesign innehåller främst funktioner för schemaritning med modern hantering av dörrar samt stöd för beställningsrutiner. Det har även stöd hanteringar av delningar med stöd för maskinstyrning.

CW KeyDesign är en delmängd av det större programmet CW DoorDesign. Som har en egen hemsida www.doordesign.se

Läs mer om nyheten

Broschyr: CW KeyDesign                                          Broschyr: CW DoorDesign

 

C/W CadWare tar över KeyControl

Efter att ha skött det tekniska underhållet och utvecklingen av nya versioner samt kundstödet via Serviceavtal i flera år tar nu C/W CadWare helt över KeyControl från Kaba AB.

KeyControl, som redan är det givna valet vid nyckelutlämning, kommer därmed kunna utvecklas till ett allt starkare program och nu med optimala kopplingar till CW DoorDesign och CW KeyDesign.

Försäljningen till förvaltare och andra kunder sker som tidigare via låssmederna.

Distributionen till låssmeder kommer att gå direkt från C/W CadWare.

C/W CadWare lanserar CW DoorDesign en ny serie program för Låssmeder

CW DoorDesign är programmet för bred användning hos låssmeden från kalkyl, Rotprojektering, vanlig projektering, leveransstöd och stöd för serviceåttaganden.

Det hanterar såväl beslagning som låsning.

Som alla program från C/W CadWare är CWDoorDesign leverantörsoberoende.

Broschyr: CW DoorDesign

 

Mejla kravbrev & nyckelbeställning

 

Ger möjlighet att skicka kravbrev till nyckelinnehavare via epost Man kan även skicka nyckelbeställningar via epost till sin låssmed. Det finns nu ett låssmedsregister i programmet.


Hämta uppdateringen här om du har supportavtal.
Uppdateringar.

Nyckelknippor

Ger möjlighet att hantera väktarknippor, lägenheter etc. Se ny broschyr.

Uppdateringar av windows databasrutiner

 

När du har problem med KeyControl. Läs mer.

Tilläggsmoduler till KC Client Server - för bättre säkerhet

Systemsäkerhet och personsäkerhet gör de stora Client Serversystemen kompletta. Läs mer.

Tvåstegsutlämning av nycklar och kort

Löser problem med arbetstoppar och med utlämning där fler är inblandade. Se ny broschyr.

Nytt utbildningsprogram

C/W CadWare erbjuder återkommande kurser i KeyControl för Användare och Systemansvariga. Se ny beskrivning.

KeyControl Satellit

Ny version av KeyControl för lokala system. Se broschyr.

KeyControl för Låssmeder

Låssmeder som sköter nyckelutlämning åt sina kunder får god hjälp av KeyControl.                                                                                                     För mer information kontakta CadWare på E-post KeyControl eller telefon 08-522 04 640   

Ny uppdaterad KeyControl Manual

Ny uppdaterad manual. Du kan läsa och hämta enskilda kapitel eller bilagor.