Rapporter

I KeyControl finns kvittenser, beställningar och övriga rapporter för alla behov. Kvittenser och liknande är logiskt kopplade till menyer för utlämning och inlämning. Beställningsblankett finns under funktionen efterbeställning.

Övriga rapporter finns för alla tänkbara behov i samband med löpande verksamhet eller till exempel vid speciella kontroller. Idag finns ca 50 olika rapporter och antalet växer varefter ny behov uppstår.

Tillgängliga rapporter visas på ett logiskt sätt efter vilka system, nycklar eller personer som man för tillfället arbetar med. Rapporter kan visas på skärmen eller skrivas ut.

Nedan följer ett antal exempel på rapporter som programmet genererar.

För att läsa dokumenten på denna sida behövs programmet Acrobat Reader. Bästa resultatet vid utskrift av manualerna fås om Acrobat Reader 4.0 används. Om du inte redan har Acrobat Reader på din dator går det bra att hämta hem det gratis från Adobe´s hemsida.

Beställda nycklar

Efterbeställning

Förlorade nycklar

Historik nyckeladministration

KeyControl låsschema

Kvitto på betald deposition

Kvitto på utlämnade nycklar med attest

Kvitto på utlämnade nycklar

Nycklar utlämnade till grupp

Personer som kan öppna dörr

Påminnelse om återlämning av nycklar

Utlämnade nycklar


Till början