9            Lägga upp ett nytt låssystem och låsschema

 

Normalt läggs ett nytt låssystem upp genom import från låssmeden eller fabrikant, se 8.1 Importera låssystem. Det går även att lägga upp ett låssystem direkt i KeyControl, vilket det här kapitlet handlar om, men det kräver stora användarrättigheter.

 

9.1      Lägga upp nytt låssystem

 

Ett nytt låssystem läggs upp i Systemhanteraren.

 

1. Välj Redigera/Lägg till nytt låssystem…

 


 

Dialogen Låsschemahuvud öppnas,

 

 

 

2. Fyll i de uppgifter som låssystemet har.

 

Uppgifterna som skrivs in som Systemnummer, Byggnad och Plats visas i de flesta rapporter och även i Systemhanteraren medan de övriga uppgifterna endast visas vid utskrift av låsschema.

 

3. Klicka på Spara när alla uppgifter är inskrivna.

 

Det nya systemet, i detta exempel SFG 123, kan nu ses i fältet till vänster i Systemhanteraren. Du kan behöva aktivera systemhanteraren med …

 

 

4. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

   

9.2      Lägga upp nytt låsschema

 

Ett nytt låsschema (nycklar, cylindrar och kryssbild)

läggs upp i Systemhanteraren under fliken låsschema

 

 

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

2. Markera fliken Låsschema.

 

3. Markera aktuellt låssystem i vänstra fältet.

 

Här bygger man nu upp låsschemat genom att lägga till nycklar, cylindrar, kryssbild och eventuella textlinjer, se vidare 9.2.1 – 9.2.6.

 

9.2.1   Lägga till nycklar

 

1.   Markera en rad i låsschemat.

 

Raden är markerad när den är omsluten av två grå linjer. Den nya nyckeln läggs till under den rad som är markerad.

 

Det går i efterhand att flytta rader och kolumner till en annan plats i låsschemat, se 9.3.6 Ändra ordning på rader och kolumner i låsschemat.

 

2.   Välj Låsschema/Nyckel/Lägg till…

 

 

 


 

 

Dialogen Egenskaper Nyckel öppnas,

 

 


 

 

3.   Skriv här in uppgifter om nyckeln.

 

Obligatoriska uppgifter är Funktion och Stämpel som bla. visas i låsschemat. Glöm ej att ange antal Nyckelkopior om det är känt annars kan det göras i efterhand, se 2.1 Efterbeställning av nycklar.

 

4.    Klicka sedan på Spara.

Alla fält töms nu och du kan göra nästa nyckel

 

5.  Klicka på Stäng när du har gjort alla nycklar.

 

Det går inte att skapa två nycklar med samma Stämpel. Om man försöker skapa en nyckel med samma Stämpel som en redan inlagd nyckel har kommer en varning upp. Det går inte att spara förrän Stämpel ändrats till något annat.

 

Ibland är nyckeltexten röd eller grå i låsschemat. När texten är grå finns inga nyckelkopior inlagda i systemet. Är texten röd finns inga nycklar kvar i lager, alla är utlämnade.

 

 

9.2.2   Lägga till cylindrar

 

1.   Markera en kolumn i låsschemat.

 

Kolumnen är markerad när den är omsluten av två grå linjer. Den nya cylindern läggs till bakom den kolumn som är markerad.

 

Det går i efterhand att flytta rader och kolumner till en annan plats i låsschemat, se 9.3.6 Ändra ordning på rader och kolumner i låsschemat.

 

 

2.   Välj Låsschema/Cylinder/Lägg till…

 

 

 

Dialogen Egenskaper Cylinder öppnas, Bild 9:5

 

 


 

 

3.   Skriv här in uppgifter om cylindern.

 

 

Den enda obligatoriska uppgiften här är Stämpel. Stämpel och Kommentar visas bla. i låsschemat.

 

Glöm ej att ange antal Cylinderkopior om det är känt annars kan det göras i efterhand, se 2.2 Efterbeställning av cylindrar.

 

4.   Klicka sedan på Spara.

Alla fält töms nu och du kan göra nästa cylinder

 

5.  Klicka på Stäng när du har gjort alla cylindrar.

 

9.2.3   Lägga till kryss

För att lägga till ett kryss i låsschemat dubbelklickar man helt enkelt i den ruta där krysset skall vara.

 

 

9.2.4 Lägga till textlinje

 

En textlinje kan läggas in som en kolumn för att tex skilja cylindrar på olika våningsplan eller husdelar, se Bild 9:6. Texten i en textlinje är blå.

 

 


 

 

1.   Markera en kolumn i låsschemat.

 

Kolumnen är markerad när den är omsluten av två grå linjer. Textlinjen läggs till bakom den kolumn som är markerad.

 

Det går i efterhand att flytta textlinjen till en annan plats i låsschemat, se 9.3.6 Ändra ordning på rader och kolumner i låsschemat.

 

 

2.Välj Låsschema/Textlinje/Infoga…

 

 

Dialogen Textlinje öppnas,

 

 


 

3.   Skriv in den text som skall stå i textlinjen.

 

4.   Klicka sedan på OK.

 

 

9.2.5   Ta bort nyckel, cylinder, kryss och textlinjer

 

Enda sättet att ta bort nycklar och cylindrar är att göra det i Låsschemat.

 

1     Välj Låsschema/Nyckel eller Cylinder/Ta bort…

 

 

2     Bekräfta genom att klicka på Ja.

 

Nyckeln eller cylindern är nu borttagen. Om nyckeln är utlämnad eller om cylindern är monterad i en dörr går det inte att ta bort dem förrän nyckeln lämnats tillbaka eller cylindern monterats ur.

 

 

Textlinjer tas bort på liknande sätt som nycklar och cylindrar.

 

 

3     Välj Låsschema/Textlinje/Ta bort…

 

 

4     Bekräfta genom att klicka på Ja.

 

 

För att ta bort kryss görs likadant som för att lägga till kryss. Dubbelklicka på det kryss som skall tas bort så försvinner det från schemat.

 

Om du har ett stort schema kan du hoppa från ett kryss till nästa med hjälp av

 


 

9.2.6   Ändra ordning på rader och kolumner i låsschemat

 

Det går lätt att ändra kolumn- och radordning. Klicka på kolumnen alt. raden håll musknappen nedtryckt, flytta kolumnen/raden till sin nya placering och släpp sedan knappen.

 

Du kan också sortera om schemat efter nyckel- och cylinderstämplarnas bokstavsordning. Notera att alla textlinjer plockas bort efter sorteringen, så om du vill ha dessa kvar måste du återskapa dessa.