5      Sök person, nyckel eller cylinder

 

5.1   Sök person

 

Det finns två huvudmetoder att söka person.

 

Metod 1. Genom att bara skriva in t ex namn eller anställningsnummer direkt på tangentbordet. Sökning sker på det fält som huvudsortering sker på. Detta fält är markerat med (1) i listens huvud. Du kan ändra sorteringsordning (se avsnitt 5.4) genom att peka på kolumnens rubrik.

 

Metod 2. Genom använda ”förstoringsglaset”.  Markera först Personhanteraren och klicka sedan på förstoringsglaset.

I båda fallen måste personhanteraren vara ”i focus”, dvs listen skall vara blå.

Metod 1: Börja skriv in personens efternamn, så många bokstäver du tror behövs


             varvid dialogrutan nedan visas.

            

              Tryck sedan <enter>.

              Personhanteraren hoppar ner till den första person där efternamnet

              stämmer överens med de bokstäver du skrev in .

              Sökning har i detta fall skett på efternamn, eftersom det har varit valt

              som första sökbegrepp. Vill du ändra sökning till efter personnummer,

              se avsnitt 5.4.1

              Klicka på X-et i dialogrutans övre hörn eller tryck Escape för att komma

              tillbaka till personhanteraren. Om du behöver kan du nu rulla ner ett par

              namn.

 

 Metod 2:

 

1. Välj Visa/Personhanteraren        CTRL+R

 

2. Välj sedan Redigera/sök            CTRL+F

 

Dialogen Sök Person öppnas, Bild 5:1.

 

3. Välj om det är en person eller en grupp som söks.

 

4. Välj sedan vilken uppgift i Personregistret som sökningen skall utgå i från

 

Bild 5:2

 

Observera att dessa uppgifter kan vara olika beroende av innehållet i Personregistret.

 

5. Välj om sökuppgiften skall:

 

-       Börjar med

-       Innehålla

-       Sluta med, eller vara

-       Lika med den siffra eller den bokstav som i nästa steg skrivs in i dialogen.

 


 

Bild 5:3

 

6. Skriv nu in en bokstav (eller flera), alternativt en siffra i fältet längst ner

    beroende på vilket fält du söker på och klicka på Sök!, Bild 5:4

 

   Anm. I Klient-Serverversionen kan du skriva små eller stora bokstäver

           godtyckligt, men i övriga måste du skriva exakt det som står i registret,  

           vanligen en stor bokstav följd av små i t ex efternamnet.

 

 

 

Bild 5:4

 

 

Programmet talar om hur många träffar sökningen gav, Bild 5:5.

 

Bild 5:5

 

 

 

7 Klicka på OK.

 

Markören ställer sig på första träffen. För att gå till nästa träff:

8. Välj Redigera/Sök nästa                              F3

 

 

Om det bara blir en (1) träff, så kommer man direkt till det som söktes.

 

 

 

5.2   Sök nyckel

 

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

 

2. Markera fliken Nycklar.

 

3. Välj sedan Redigera/Sök            CTRL+F

 

 

Dialogen Sök nyckel öppnas, Bild 5:6

 


 

Bild 5:6

 

 

4. I dialogboxen görs följande val

-       om sökningen skall göras i ett speciellt låssystem eller i alla system

-       om söktexten skall gälla stämpel, nyckelfunktion eller plats

-       om sökningen skall börja med, innehålla, sluta med eller vara lika med söktexten

 

5. När alla val är gjorda klicka på Sök!

 

Programmet talar om hur många träffar sökningen gav, Bild 4:5.

 

6. Klicka på OK

 

Markören ställer sig på första träffen. För att gå till nästa träff:

 

7. Välj Redigera/Sök nästa                              F3

 

 

Om det bara blir en (1) träff, så kommer man direkt till det som söktes.

 

 

5.3   Sök cylinder

 

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

2. Markera fliken Cylindrar.

3.Välj sedan Redigera/Sök                              CTRL+F

 

 

Dialogen Sök Cylinder öppnas, Bild 5:7


 

4. I dialogboxen görs följande val

-       om sökningen skall göras i ett speciellt låssystem eller i alla system

-       om söktexten skall gälla stämpel, kommentar eller cylindertyp

-       om sökningen skall börja med, innehålla, sluta med eller vara lika med söktexten

 

5. När alla val är gjorda klicka på Sök!

 

Programmet talar om hur många träffar sökningen gav, Bild 5:5.

 

6. Klicka på OK

 

Markören ställer sig på första träffen. För att gå till nästa träff:

7. Välj Redigera/Sök nästa                              F3

 

Om det bara blir en (1) träff, så kommer man direkt till det som sökes.

 

5.4   Ändra sorteringsordning, kolumnordning och kolumnbredd

 

5.4.1   Ändra sorteringsordning

 

När sökningen ger flera träffar kan det underlätta om kolumnen som uppgiften söks i är den som raderna är sorterade efter.

 

Söks tex. en person med efternamnet Andersson kan det underlätta om raderna är sorterade i första hand efter Efternamn, i andra hand efter Förnamn och i tredje hand efter Personnummer.

 

När programmet ställer sig på den första träffen Andersson finns då alltså de övriga med efternamnet Andersson på raderna under och det är lätt att direkt se vilken av dem man egentligen sökte.

 

1.   Klicka på den kolumnrubrik som skall sorteras i tredje hand.

 

2.   Klicka sedan på den kolumnrubrik som skall sorteras i andra hand.

 

3.   Klicka sist på den kolumnrubrik som skall sorteras i första hand.

 

 

Sorteringsordningen visas nu mellan två klamrar i kolumnrubrikerna, se Bild 5:8.

 

 


Bild 5:8

 

 

5.4.2   Ändra kolumnordning

 

1.   Peka på den kolumnrubrik vars kolumn ska flyttas.

 

2.   Tryck ned vänster musknapp och håll den nedtryckt.

 

3.   Dra nu kolumnen till önskad plats.

 

4.   Släpp knappen.

 

 

5.4.3   Ändra kolumnbredd

 

1.   Peka mellan två kolumnrubriker med musen.

 

( Mus-pekaren blir nu två lodräta streck med två pilar.)

 

2.   Tryck ned vänster musknapp och håll den nedtryckt.

 

3.   Dra kolumnen till önskad bredd.

 

4.   Släpp knappen.

 

 

5.4.4     Visa eller släck fält i personhanteraren

 


Detta förutsätter att personhanteraren är aktiv, dvs listen är blåmarkerad

 

Peka t ex på Adress och klicka med musen, så visas även adressen i

personhanteraren.

Peka t ex på Personnr och klicka med musen, så försvinner redovisningen

av personnummer i personhanteraren.