4      Utskrifter och historik

 

4.1   Utskrifter

 

 

Det har stor betydelse var i programmet man står när man gör sina utskrifter.

En markerad nyckel eller person kommer att visas i utskriftsmenyn och då finns det möjlighet att göra detaljerade rapporter om denna nyckel.

 

4.1.1  Allmänna rapporter

 

Allmänna rapporter kan alltid skrivas ut oberoende av var man befinner sig i programmet.

 

 

1. Välj Arkiv/Skriv ut                     CTRL+P

 

 

 

Dialogen Skriv ut rapport öppnas.

 

 

2. Markera i det vänstra fältet vilken kategori det handlar om och i högra fältet vilken rapport som skall skrivas ut.

 

Genom att välja Granska kan man granska rapporten innan den skrivs ut, se bild nästa sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera ikonerna

 Notera speciellt möjligheten att spara en rapport även som pdf direkt från gransk fönstret.

 

Att visa en tidigare genererad rapport.


 

Samt skrivarinställning.


.

 

Spara rapport:

 

 

Välj vilken filtyp, katalog, skriv in filnamn och klicka på Spara.

 

Visa rapport:

 

 

Välj katalog, därefter fil och klicka på Öppna

Stäng granskafunktionen med

 


 

4.1.2  Delrapporter

 

Vill man skriva ut mer specifika rapporter tex. uppgifter om en speciell nyckel måste man ställa sig på rätt plats i programmet innan man går till Skriv ut…

 

Nedan visas några exempel på detta.

 

 

Nyckel:

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

2. Markera fliken Nycklar

 

3. Markera aktuell nyckel.

 

4. Välj Arkiv/Skriv ut                     CTRL+P

 

 

Dialogen Skriv ut rapport öppnas med detta utseende.

 

 

5. Välj Kategori i det vänstra fältet, i detta exempel Nyckel: Huvudnyckel, och välj sedan den Rapport som skall skrivas ut i det högra fältet.

 

6. Klicka sedan på Skriv ut (eller först på Granska och sedan på Skriv ut).

 

 

Cylinder:

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

2. Markera fliken Cylindrar

 

3. Markera aktuell cylinder.

 

4. Välj Arkiv/Skriv ut                     CTRL+P

 

 

Dialogen Skriv ut rapport öppnas med detta utseende, Bild 4:4

 

 


 

5. Välj Kategori i det vänstra fältet, i detta exempel Cylinder: Entré, och välj sedan den Rapport som skall skrivas ut i det högra fältet.

 

6. Klicka sedan på Skriv ut (eller först på Granska och sedan på Skriv ut).

 

 

Person:

 

1. Välj Visa/Personhanteraren        CTRL+R

 

2. Markera fliken Personer

 

3. Markera aktuell person.

 

4. Välj Arkiv/Skriv ut                     CTRL+P

 

 

 

Dialogen Skriv ut rapport öppnas med detta utseende, Bild 4:5

 

 


Bild 4:5

 

5. Välj Kategori i det vänstra fältet, i detta exempel Person: 720101-0325, och välj sedan den Rapport som skall skrivas ut i det högra fältet.

 

6. Klicka sedan på Skriv ut (eller först på Granska och sedan på Skriv ut).

 

 

Låsschema:

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

 

2. Markera fliken Låsschema

 

 

4. Välj Arkiv/Skriv ut                     CTRL+P

 

 

Dialogen Skriv ut rapport öppnas med detta utseende, Bild 4:6

 


Bild 4:6

 

5. Välj Kategori i det vänstra fältet, i detta exempel Låssystem:AA1 (Huvudkontoret), och välj sedan den Rapport som skall skrivas ut i det högra fältet.

 

6. Klicka sedan på Skriv ut (eller först på Granska och sedan på Skriv ut).

 

 

4.2   Historik

 

Genom att stå på olika ställen i programmet fås olika val i Historik-menyn. Bild 4:7 visar maximalt antal val. I 4.2.1 – 4.2.5 visas varje val för sig.

 

 


 

Bild 4:7

 

 

4.2.1  All historik

 

Det spelar ingen roll var i programmet man befinner sig för att få All historik.

 

1. Välj Visa/Historik/All

 

 

 

Dialogen Filtrera historik öppnas, Bild 4:8

 


Bild 4:8

 

 

2. Välj vilken information som rapporten skall visa, Nyckeladministration eller Systemförändringar.

 

3. Välj sedan vilka Detaljer som skall visas.

 

4. Välj ev. ett låssystem.

 

5. Markera om det är någon speciell period informationen skall tas ifrån och om det är någon speciell person som skall ha registrerat informationen.

 

6. Klicka på OK när alla inställningar är gjorda.

 

 

Dialogen Historik öppnas, Bild 4:9.

 


Bild 4:9

 

 

Här visas historik på den valda informationen. Är listan lång använd hissen för att se hela rapporten.

 

7. Klicka på Granska för att se rapporten i utskriftsformat eller skriv ut rapporten genom att klicka på Skriv ut.

 

Genom att välja Urval kommer man tillbaka till dialogen Filtrera historik och kan nu ändra inställningar för att se annan historik.

 

 

 

4.2.2  Historik över ett specifikt låssystem

 

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

Det spelar ingen roll vilken flik som är öppen, Nycklar, Cylindrar eller Låsschema.

 

2. Markera låssystem i det vänstra fältet.

 

3. Välj Visa/Historik/System:…

 

 

Dialogen Filtrera historik öppnas, Bild 4:10

 

 


Bild 4:10

 

 

4. Välj vilken information som rapporten skall visa, Nyckeladministration eller Systemförändringar.

 

5. Välj sedan vilka Detaljer som skall visas.

 

6. Låssystem är redan valt därför är detta val dimmat här.

 

7. Markera om det är någon speciell period informationen skall tas ifrån och om det är någon speciell person som skall ha registrerat informationen.

 

8. Klicka på OK när alla inställningar är gjorda.

 

 

Dialogen Historik öppnas, Bild 4:11.

 


Bild 4:11

 

 

Här visas historik på den valda informationen. I det grå fältet under dialoghuvudet står vilken information och vilket system som rapporten gäller.

 

Är listan lång använd hissen för att se hela rapporten.

 

9. Klicka på Granska för att se rapporten i utskriftsformat eller skriv ut rapporten genom att klicka på Skriv ut.

 

Genom att välja Urval kommer man tillbaka till dialogen Filtrera historik och kan nu ändra inställningar för att se annan historik.

 

 

 

4.2.3  Historik på nyckel

 

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

2. Markera fliken Nycklar.

 

3. Dubbelklicka på aktuellt låssystem i det vänstra fältet.

 

Nu listas de nycklar som hör till valt låssystem.

 

4. Markera en nyckel i det vänstra fältet.

 

5. Välj Visa/Historik/Nyckel:…

 

 

Dialogen Filtrera historik öppnas, Bild 4:12

 

 


Bild 4:12

 

 

6. Välj vilken information som rapporten skall visa, Nyckeladministration eller Systemförändringar.

 

7. Välj sedan vilka Detaljer som skall visas.

 

8. Nyckel är redan vald därför är detta val dimmat här.

 

9. Markera om det är någon speciell period informationen skall tas ifrån och om det är någon speciell person som skall ha registrerat informationen.

 

10. Klicka på OK när alla inställningar är gjorda.

 

 

Dialogen Historik öppnas, Bild 4:13.

 


Bild 4:13

 

 

Här visas historik på den valda informationen. I det grå fältet under dialoghuvudet står vilken information och vilken nyckel som rapporten gäller.

 

Är listan lång använd hissen för att se hela rapporten.

 

11. Klicka på Granska för att se rapporten i utskriftsformat eller skriv ut rapporten genom att Klicka på Skriv ut.

 

Genom att välja Urval kommer man tillbaka till dialogen Filtrera historik och kan nu ändra inställningar för att se annan historik.

 

 

 

4.2.4  Historik på cylinder

 

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

2. Markera fliken Cylindrar.

 

3. Dubbelklicka på aktuellt låssystem i det vänstra fältet.

 

Nu listas de cylindrar som hör till valt låssystem.

 

4. Markera en cylinder i det vänstra fältet.

 

5. Välj Visa/Historik/Cylinder:…

 

 

Dialogen Filtrera historik öppnas, Bild 4:14

 

 


Bild 4:14

 

 

6. När en specifik cylinder redan är vald blir Visa, Detaljer och Cylinder valen dimmade. Det som står i dessa fält är förvalt och går inte att ändra.

 

7. Markera om det är någon speciell period informationen skall tas ifrån och om det är någon speciell person som skall ha registrerat informationen.

 

8. Klicka på OK när alla inställningar är gjorda.

 

 

 

Dialogen Historik öppnas, Bild 4:15.

 


Bild 4:15

 

 

Här visas historik på den valda informationen. I det grå fältet under dialoghuvudet står vilken information och vilken cylinder som rapporten gäller.

 

Är listan lång använd hissen för att se hela rapporten.

 

9. Klicka på Granska för att se rapporten i utskriftsformat eller skriv ut rapporten genom att klicka på Skriv ut.

 

Genom att välja Urval kommer man tillbaka till dialogen Filtrera historik och kan nu ändra inställningar för att se annan historik.

 

4.2.5  Historik person

 

 

1. Välj Visa/Personhanteraren        CTRL+R

 

 

2. Markera fliken Personer.

 

3. Markera en person.

 

 

4. Välj Visa/Historik/Person:..

 

 

Dialogen Filtrera historik öppnas, Bild 4:16

 

 


Bild 4:16

 

 

5. När en person är vald kan endast Nyckeladministration visas, därför är detta val dimmat här.

 

6. Välj sedan vilka Detaljer som skall visas.

 

7. Välj ev. ett låssystem.

 

8. Markera om det är någon speciell period informationen skall tas ifrån och om det är någon speciell person som skall ha registrerat informationen.

 

9. Klicka på OK när alla inställningar är gjorda.

 

 

 

Dialogen Historik öppnas, Bild 4:17.

 


Bild 4:17

 

 

Här visas historik på den valda informationen. I det grå fältet under dialoghuvudet står vilken information och vilken person som rapporten gäller.

 

Är listan lång använd hissen för att se hela rapporten.

 

10. Klicka på Granska för att se rapporten i utskriftsformat eller skriv ut rapporten genom att klicka på Skriv ut.

 

Genom att välja Urval kommer man tillbaka till dialogen Filtrera historik och kan nu ändra inställningar för att se annan historik.

 

 

Historik kan fås på följande:

 

Nyckeladministration

·         Ut- och inlämning av nycklar

·         Förlorade och hittade nycklar

·         Kasserade nycklar

 

Systemförändringar

·         Förändringar av låssystemet

·         Förändringar av nycklar

·         Förändringar av cylindrar

 

4.2.6                Historik på användare

 

I

För systemadministratören (inloggning SA) finn historik även på in och utloggning av användare.

 

Öppna användarmenyn under ”Administration/användare/” välj ”historik”.

 

 

 

 


Det finns flera möjligheter att begränsa visningen.

Även till att visa in och utloggning för endast en användare vid ”Registrerade av”

 

 


 

Det finns möjligheter att granska och skriva ut listan. I denna meny kan man begränsa visningen via ”Urval”.