2       Efterbeställning av nycklar och cylindrar

2.1    Efterbeställning av nycklar

 

Efterbeställning gör man när en redan befintlig nyckelstämpling ska utökas vad avser antalet kopior. Om en nyckelstämpling ska läggas till måste låsschemat utökas vilket normalt görs av låsfabrikanten via en låssmed.

 

1. Välj ”Visa/Systemhanteraren”         CTRL+S

 

 

2. Markera fliken ”Nycklar.”

 

3. Markera den nyckel som ska beställas.

 

 

 

 

4. Välj Administration/Efterbeställning/Beställ nya…

Eller högerklicka på nyckelraden till höger i Systemhanteraren

och välj Beställ nya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogen Nyckelbeställning öppnas.

 

 

 

5. Skriv in antal kopior som skall beställas. Leverantör kan skrivas in på varje låssystem. Peka på låssystemet i systemhanteraren, högerklicka och välj ”Egenskaper.”

 

Genom att klicka på ”Visa/ändra text”  kan tillägg göras i beställningstexten som endast kommer med på denna beställning.

 

Det finns även möjlighet att kryssa i rutan ”Nycklar levererade”, om nycklarna redan är levererade, så slipper du att göra mottagning separat. Används också vid behov av att utöka antalet kopior av nycklar utan att skicka en beställning.

Programmet håller reda på löpnummer samt hur många nycklar som finns i lager och antal beställda nycklar.

 

Det finns möjlighet att skicka beställningen direkt via e-post till låssmeden. Man kan ange kontaktuppgifter på låssmeden som har nyckeltillverkningslicensen per låssystem.

Se längre ner i detta dokument. 

 

6. Klicka på OK när alla inställningar är klara.

 

 

 

 

 

2.1    Skapa saknad nyckelkopia

 

Det kan av olika skäl bli så att det blir hack i ordningsföljden på nyckelkopiorna, exempelvis så att ett löpnummer saknas. Enligt nedan:

 

 

Det finns då möjligheten att återställa det saknade löpnumret med funktionen att ”Skapa saknad” om man är inloggad som systemadministratör (SA).

Välj först nyckelstämpel och öppna så att alla nyckelkopior visas och högerklicka, välj ”Skapa saknad”.

 

  

 

 

Då öppnas den här menyn i vilken man kan ange vilket löpnummer som ska läggas till:

 

 

Stäng sedan menyn ovan och den saknade nyckelkopian är skapad.

 

 

2.2    Efterbeställning av cylindrar

 

Efterbeställning gör man när en redan befintlig cylinderstämpling ska utökas vad avser antalet kopior. Om en cylinderstämpling ska läggas till måste låsschemat utökas vilket normalt görs av låssmed.

 

1. Välj Visa/Systemhanteraren            CTRL+S

 

2. Markera fliken Cylindrar.

 

3. Markera cylinder.

 

 

4. Välj Administration/Efterbeställning/Beställ nya…

 

 

 

 

 

Dialogen Cylinderbeställning öppnas.

 

 

5. Skriv in antal kopior som skall beställas.

Genom att klicka på ”Visa/ändra text”  kan tillägg göras i beställningstexten som endast kommer med på denna beställning.

 

Det finns även möjlighet att kryssa i rutan ”Cylindrar levererade”, om cylindrarna redan är levererade, så slipper mottagning göras separat.

 

Programmet håller reda på hur många cylindrar som finns i lager och antal beställda cylindrar.

 

6. Klicka på OK när alla inställningar är klara.

 

 

2.3                Makulering av beställning

 

 

1. Välj ”Visa/Systemhanteraren”         CTRL+S

 

2. Markera nyckel eller cylinder, under respektive flik, vars beställning du vill makulera.

 

3. Välj ”Administration/Efterbeställning/Makulera beställning.”

 

4. Bekräfta makulering genom att klicka på OK.

 

 

 

2.4    Mottagning av beställda nycklar och cylindrar

 

2.4.1   Mottagning av beställda nycklar

 

 

1. Välj ”Visa/Systemhanteraren”         CTRL+S

 

2. Öppna fliken ”Nycklar.”

 


3. Markera aktuell nyckel

 

4. Välj ”Administration/Efterbeställning/Beställning levererad…” ,

 

 

 

Dialogen Mottagna Nycklar öppnas

 

 

5. Fyll i antalet levererade nyckelkopior och klicka på OK.

    Antalet nycklar är nu utökat i systemet.

Mottagning av beställda cylindrar går till på samma sätt men man markerar fliken Cylindrar istället.

 

Ta emot beställning för hela låssystemet.

Det går också att ta emot alla beställda nycklar och cylindrar på hela låssystemet genom att högerklicka på låssystemet i ”Systemhanteraren”.

 


Först kommer valet att ta emot alla nyckelbeställningar

 

 


 

 

 

 

 

 

Sedan frågan ta emot alla cylinderbeställningar

 

 


Det blir historik på mottagningen på samma sätt som om man tar emot beställningar enligt tidigare beskrivning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5       Ange låssmedens kontaktuppgifter på låssystem

Låssmedsregister/ Epost

 

Genom att ange en låssmed på låssystemet ges möjlighet att e-posta nyckelbeställningen.

Detta görs genom att bygga upp ett register med information om de låssmeder som man anlitar och sedan ange låssmed på varje låssystem.

För övriga inställningar av e-postfunktionen i KeyControl se kapitel 7 ”Inställningar”.

 

 

Skapa Låssmedsregister

 

Funktionen aktiveras i ”Systemhanteraren” genom att öppna dialogen ”Låssystem egenskaper” via högerklick på låssystemet:


 

 

Ett låssystem som importerats från låssmeden kommer att ha ett nummer angivet längst till höger vid rutan för låssmed, detta nummer är specifikt för varje låssmed och följer med låssystemet vid importen.

De låssmeder som skrivits in tidigare finns i registret och kan väljas i listan.

För att lägga till en låssmed välj ”ny” i listan och klicka på knappen bredvid rutan ”Låssmed”. Notera det nummer som står på låssystemet innan, det ska anges sedan.

 


Fyll i uppgifterna.

 

I rutan ”Kabanr” ska det tidigare numret skrivas in. Detta krävs för att en låssmed vid behov ska kunna importera låssystem som exporterats från KeyControl.

Om fältet ”E-post fylls i blir det möjligt att skicka nyckelbeställningen till den e-postadress som angivits för låssmeden. Denna funktion förutsätter att en SMTP server används för e-post. Det går inte att använda webmail.

 

Efter att ha skrivit in kontaktuppgifterna för låssmeden så välj låssmeden i listan.

Spara.

 


Nyckelbeställning

För att kunna skicka nyckelbeställning med e-post, klicka i rutan ”Maila beställningsbrev”.