1      Utlämning och inlämning av nycklar

 

1.1   Utlämning av nycklar

 

1. Välj Visa/Personhanteraren         CTRL+R

 

 

Om den redan är öppen men dold tryck CTRL+TAB för att bläddra eller högerklicka på ikonen för personhanteraren.

 

2. Markera fliken Personer.

 

3. Markera den person som nyckeln skall lämnas ut till.

 

Man kan begränsa visningen av personer till en grupp genom att välja i draglisten.

 

 

I KC STD+ finns inte den möjligheten.

Den person som är markerad i Personhanteraren syns även i Personinfo-rutan. Denna går att gömma genom att klicka på krysset uppe i högra hörnet.

 

 

 

 

4. Välj Administration/Ut/Inlämning CTRL+N

 

Eller högerklicka på personen och välj Ut/Inlämning

 

Dialogen Ut- och inlämning öppnas.

 

 

5. Markera nyckeln som skall lämnas ut, i fältet till vänster.

 

Observera att Låssystem måste väljas. Om systemhanteraren är öppen kommer det låssystem som är markerat i denna att visas och i annat fall kommer alla system att visas i listan.

Är listan på nycklar lång använd hissen eller skriv in nyckelfunktionen eller stämpel i fältet längst ner till vänster. Nyckeln letas då upp automatiskt.

 

6. Klicka på den röda pilen som pekar åt höger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogen Utlämning öppnas.

 

 

 

7. Välj löpnummer. Genom att hålla ner Ctrl-tangenten och peka med musen kan du välja flera kopior av samma nyckel.

 

Det kan göras ändringar i de förvalda värdena för deposition, utlämningsdatum, inlämningsdatum och skriv kvittens. De ändringar som görs gäller endast denna utlämning.

 

Genom att klicka på Visa/ändra text kan tillägg och ändringar göras i kvittenstexten, dessa ändringar gäller endast denna utlämning.

 

8. Klicka på OK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter utlämning kommer man tillbaka till dialogen Ut- och inlämning.

 

 

 

Den nyss utlämnade nyckeln är nu registrerad i det högra fältet tillsammans med de nycklar som lämnats ut vid tidigare tillfällen.

 

Det går nu att lämna ut fler nycklar till samma person, även från andra system. Leta upp ett nytt system i draglådan för Låssystem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Snabbutlämning

 

Ut- och inlämningar kan även göras snabbt genom att använda funktionen CTRL + Q eller genom Drag- och Släpp-funktionen.

 

Öppna Personhanteraren och Systemhanteraren.

(Fönster-menyn, över och under). I Personhanteraren markeras den person som nyckeln skall lämnas ut till. I Systemhanteraren markeras det låssystem som nyckel skall lämnas ut ifrån, och i fältet till höger den nyckel som skall lämnas ut.

 

 

Välj Administration Snabbutlämning (eller hellre och snabbare CTRL_Q)

 

Alternativt med drag- och släpp-funktionen….

 

Håll ned <shift> på tangentbordet, ställ muspekaren över nyckeln och tryck ned vänster musknapp. Muspekarikonen är nu ett förbudsmärke x. Håll musknappen nedtryckt och dra musen till det vänstra fältet i Personhanteraren. När man kommit rätt är muspekaren ett dokument med en pil, vilket betyder att det går att släppa knappen på musen och man kommer till dialogrutan för utlämning av nycklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   Inlämning av nycklar

 

För att lämna in nycklar gör man på liknande sätt som vid utlämning.

 

1. Välj Visa/Personhanteraren         CTRL+R

 

 

 

2. Markera fliken Personer.

 

3. Markera den person som skall lämna tillbaka nyckeln.

 

4. Välj Administration/Ut/Inlämning CTRL+N

 

Eller högerklicka på personen och välj Ut och Inlämning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogen Ut- och inlämning öppnas.

 

 

5. Markera nyckeln som skall lämnas in i fältet till höger.

 

6. Klicka på den röda pilen som pekar åt vänster.

 

Dubbelpilen betyder att alla utlämnade nycklar lämnas in, programmet kommer att fråga om verkligen alla nycklar skall lämnas in.

 

Dialogen Inlämning öppnas, .

 

 

7. Kontrollera datum för inlämning.

 

 

Genom att klicka på Visa/ändra text kan tillägg göras i kvittenstexten som endast kommer med på denna inlämning.

 

8. Klicka på OK.

 

Efter inlämning kommer man tillbaka till Ut- och inlämningsdialogen.

 

Den nyss inlämnade nyckeln har nu flyttats från det högra fältet och istället lagts till under rubriken lager i fältet till vänster.

 

 

Snabbinlämning

 

Det är även möjligt att snabbinlämna nycklar från Systemhanteraren.

 

Dubbelklicka på Låssystemet och sedan på nyckeln så att Nyckelkopior visas i högra fältet och högerklicka på den nyckel som ska lämnas in. Välj från menyn. I kolumnen Status visas om nyckeln är ledig, utlånad etc,

 

Klicka en gång på Lämna in  så öppnas dialogen Inlämning.

Följ sedan den sedvanliga proceduren.

Observera att detta arbetssätt förutsätter att löpnumret på nyckelkopian som ska lämnas in är känt.

På samma sätt kan även andra åtgärder utföras enligt menyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3   Förlorade och stulna nycklar

1. Välj Visa/Systemhanteraren                        CTRL+S

 

2. Markera fliken Nycklar.

 

3. Dubbelklicka på aktuellt låssystem i vänstra fältet. Så att alla nyckelstämplingar visas.

 

4. Markera den nyckel som är förlorad eller stulen i vänstra fältet och markera nyckelkopia i fältet till höger. Högerklicka och välj eller gå i övre menyn Administration/Nyckelstatus och sedan Förlorad eller Stulen.

 

 

 

6. Kontrollera datum.

 

 

Skriv in datum eller gå med pilknapparna om inte dagens datum ska gälla

Observera att en nyckel som anges som stulen eller förlorad fortfarande kommer att vara registrerad som utlämnad till samma person som tidigare men inte kommer att visas i Personhanteraren som utlämnad.

 

7. Klicka på OK.

 

 

 

 

 

 

 

1.4      Upphittade nycklar

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

2. Markera fliken Nycklar.

 

3. Dubbelklicka på aktuellt låssystem i vänstra fältet.

 

Nu listas nycklar som hör till valt låssystem.

 

4. Markera den nyckel som är upphittad i vänstra fältet och markera nyckelkopia i fältet till höger.

 

5. Välj Administration/Nyckelstatus/Hittad.

 

6. Kontrollera datum.

 

7. Klicka på OK.

 

 

1.5      Kassera nycklar

1. Välj Visa/Systemhanteraren      CTRL+S

 

2. Markera fliken Nycklar.

 

3. Dubbelklicka på aktuellt låssystem i vänstra fältet.

 

Nu radas de nycklar upp som hör till låssystemet.

 

4. Markera den nyckel som skall kasseras i vänstra fältet och markera nyckelkopia i fältet till höger.

 

5. Välj Administration/Nyckelstatus/Kasserad.

 

6. Kontrollera datum.

 

 

 

7. Klicka på OK.

 

Observera att en nyckel som skall kasseras inte får vara utlämnad.

 

 

Tillbaka till ”Innehållsförteckning”