Innehållsförteckning............................................................................................................................................. i

 

0        Beskrivning av upplägget av användarhandledningen................................................ 0:1

0.1      Beskrivningsordning................................................................................................................................. 0:1

0.2      Beskrivningsformat................................................................................................................................... 0:1

0.3      Begreppsförklaring................................................................................................................................... 0:3

0.4      Logga in .............................................................................................................................................................. 0:4

    0.5      HUVUDFUNKTIONER………………………………………………………………………………………………………     0:5

1        Utlämning och inlämning av nycklar.......................................................................................... 1:1

1.1      Utlämning av nycklar................................................................................................................................ 1:1

1.1.1           HITTAR EJ MARKERAD NYCKEL........................................................................................................ 1:4

     1.1.2          Snabbutlämning ............................................................................................................................... 1:5

1.2      Inlämning av nycklar................................................................................................................................. 1:6

1.3      Förlorade och stulna nycklar........................................................................................................... 1:9

1.4      Upphittade nycklar.................................................................................................................................. 1:10

1.5      Kassera nycklar.......................................................................................................................................... 1:10

 

2        Efterbeställning av nycklar och cylindrar....................................................................... 2:1

2.1      Efterbeställning av nycklar .............................................................................................................. 2:1

2.2      Efterbeställning av cylindrar........................................................................................................... 2:3

2.3      Makulering av beställning................................................................................................................... 2:4

2.4      Mottagning av beställda nycklar och cylindrar................................................................... 2:5

2.4.1         Mottagning av beställda nycklar............................................................................................................ 2:5

2.4.2         Mottagning av beställda cylindrar......................................................................................................... 2:6

2.5      Ange låssmedens kontaktuppgifter på låssystem................................................................. 2:5

 

3        Montering av cylindrar........................................................................................................................... 3:1

3.1      Montera cylindrar i dörr med HJÄLP AV DörrHanteraren.................................................... 3:1

3.2      Montera ur cylindRAR  med HJÄLP AV dörrhanteraren............................................................ 3:3

    3.3      montera cylindrar i dörr med HJÄLP AV systemhanteraren................................................ 3:3

    3.4       MONTERA UR CYLINDER FRÅN DÖRR MED SYSTEMHANTERAREN…………………………………………………………….3:6

3.5         SKAPA DÖRRAR…………………………………………………………………………………………………………………………………..3:8

3.6         TA BORT DÖRRAR……………………………………………………………………………………………………………………………….3:10

4        Utskrifter och historik.......................................................................................................................... 4:1

4.1      Utskrifter......................................................................................................................................................... 4:1

4.1.1         Allmänna rapporter       Skriv Ut och Granska-funktioner................................................................. 4:1

4.1.2         Delrapporter................................................................................................................................................ 4:4

4.2      Historik............................................................................................................................................................... 4:8

4.2.1         All historik................................................................................................................................................... 4:8

4.2.2         Historik över ett specifikt låssystem...................................................................................................... 4:10

4.2.3         Historik på nyckel.................................................................................................................................... 4:12

4.2.4         Historik på cylinder................................................................................................................................. 4:14

4.2.5         Historik person......................................................................................................................................... 4:16

4.2.6         Historik användare in/utloggning........................................................................................................ 4:19

 

5        Sök person, nyckel eller cylinder................................................................................................ 5:1

5.1      Sök person......................................................................................................................................................... 5:1

5.2      Sök nyckel......................................................................................................................................................... 5:3

5.3      Sök cylinder..................................................................................................................................................... 5:5

5.4      Ändra sorteringsordning, kolumnordning och kolumnbredd..................................... 5:6

5.4.1         Ändra sorteringsordning.......................................................................................................................... 5:6

5.4.2         Ändra kolumnordning............................................................................................................................... 5:7

5.4.3         Ändra kolumnbredd................................................................................................................................... 5:7

        5.4.4        Visa eller släck fält i personhanteraren……………………………………………………………….. 5:7

 

 

6        PERSONHANTERAREN........................................................................................................................................ 6:1

6.1      Personhanteraren....................................................................................................................................... 6:1

6.2      Lägga till ny grupp...................................................................................................................................... 6:4

6.3      Lägga till ny person.................................................................................................................................... 6:5

6.4      Lägga till person i flera grupper..................................................................................................... 6:6

6.5      Flytta alla nycklar till annan person........................................................................................... 6:6

                            

 

7        Inställningar.................................................................................................................................................... 7:1

7.1      Inställningar.................................................................................................................................................. 7:1

7.1.1         Databasinställningar................................................................................................................................ 7:2

7.1.2         Ägarinställningar....................................................................................................................................... 7:2

7.1.3         Ut/Inlämningsinställningar...................................................................................................................... 7:3

7.1.4         Personhanterarinställningar................................................................................................................... 7:4

7.1.5         Rapporttextinställningar.......................................................................................................................... 7:5

7.1.6         Dörrinställningar....................................................................................................................................... 7:6

7.1.7         Historikinställningar................................................................................................................................. 7:7

7.1.8         E-postinställningarr.................................................................................................................................. 7:8

7.1.9         Övriga inställningar.................................................................................................................................. 7:9

7.1.10      Övriga inställningar................................................................................................................................ 7:10

7.1.11      Övriga inställningar................................................................................................................................ 7:11

 

7.2      Skapa nya rapporttexter....................................................................................................................... 7:12

7.3      Lägga in nya användare.......................................................................................................................... 7:13

 

 

8        Importera/EXPORTERA låssystem och personregister.................................................. 8:1

8.1      Importera /exportera låssystem........................................................................................................ 8:1

8.2      Importera/exportera  personregister........................................................................................... 8:5

 

 

9        Lägga upp ett nytt Låssystem och låsschema...................................................................... 9:1

9.1      Lägga upp nytt låssystem........................................................................................................................ 9:1

9.2      Lägga upp nytt låsschema....................................................................................................................... 9:2

9.2.1         Lägga till nycklar....................................................................................................................................... 9:2

9.2.2         Lägga till cylindrar.................................................................................................................................... 9:4

9.2.3         Lägga till kryss............................................................................................................................................ 9:5

9.2.4         Lägga till textlinje...................................................................................................................................... 9:6

9.2.5         Ta bort nyckel, cylinder, kryss och textlinjer........................................................................................ 9:7

9.2.6         Ändra ordning på rader och kolumner i låsschemat........................................................................... 9:8

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR

Bilaga adresser

Användarfunktioner

Nyckelknippor

                             Elektromekaniska lås                

                             Felaktigt registrerade nycklar                      

                             Import- och Exportfunktioner

                             Felsökning

                             Användarprofiler – tillgänglighet till låssystem

                             Säkerhetskopiering

                             Konfiguration av KeyControl  (distribueras tillsammans med installationsdokumentation)

 

  Övriga bilagor som kan vara aktuella – varierar mellan olika  installationer av KeyControl.

 

            KeyControl CAD , KeyControl Satellit samt  tilläggsfunktioner i KeyControl CS

Kontakta C/W CadWare AB för mer information 08-522 04 640