1.      Utlämning och Inlämning av nycklar

1.7    Utökad funktionalitet – förbokning av nycklar

Tilläggsmodul till KeyControl  CS

 

 

Ut och inlämning av nycklar i två steg.

 

Vid utlämning:

 

                 - Bokning i förväg av nyckelkopia för viss person.

- Slutlig utlämning av nyckel till personen i fråga

 

Utlämningsprocessen kan också kompletteras med tilläggs- 

modulen, ”Beställning av nyckel”, vilket gör det möjligt att förboka en   ännu ej tillverkad nyckelkopia.

                  

  Se kap 2. Nyckelbeställning.

                  

Vid inlämning:

 

                 - Förbokning av nyckelinlämning

                 - Slutlig inlämning (mottagning) av nyckel.

 

Förbokning av inlämning kan göras för att inlämningen skall

gå snabbare eller för att kunna reservera en redan utlämnad nyckelkopia till en viss person. Kopian kan förbokas så fort den fått en planerad inlämning.

 

 

 

Naturligtvis kan KeyControl användas så att förbokning av nyckel görs av en användare med ett övergripande ansvar för säkerheten och utlämning av fysisk nyckel görs av annan person. Förbokad nyckelutlämning kan också med fördel användas i kombination med de  speciella säkerhetsfunktionerna i KeyControl Systemsäkerhet och Personsäkerhet.

Se separat dokument.

 

 

1.7.1 In- och utlämning av nycklar – hela vägen från beställning till återlämning.

 

Nyckelhanteringen kan omfatta

- beställning av nyckel hos låssmed

- mottagning av levererad nyckel – till lagret

- bokning av nyckel till angiven person

- utlämning av nyckel till personen

- registrera inlämningsdatum

- ta emot nyckel och lägga i lagret

 

1.7.2 Beställning och mottagning av nycklar

 

Vid behov beställs nycklarna från låssmed på samma sätt som vanligt. Om  ”Nycklar levererade” bockas i finns dessa nyckelkopior tillgängliga för Förbokning.

Med Beställningsfunktionen installerad kommer även ännu inte levererade nycklar att registreras som nyckelkopior i KeyControl och därmed vara direkt tillgängliga att förboka.

 

 

 


 

 

1.7.3 Förbokning av nyckelutlämning

 

Förbokning hanteras i KeyControl med den vanliga utlämningsfunktionen,

Bocka i rutan ”preliminär”.

 


Nycklar beställda från låssmed (se 1.1) är gröna, nycklar på väg att lämnas in från annan person är röda och direkt lediga nycklar är svarta. Övriga nyckelkopior visas

inte alls.

 

Om du vill göra en direktutlämning av nyckel skall preliminärbocken släckas.

Då visas endast direkt tillgängliga nycklar (svarta).

 

 

 

1.7.4 Utlämning av nyckel

 

Aktivera utlämningen via Visa/Bokade nycklar eller med högerklick från Personhanteraren.

 


 

Det är möjligt att visa endast nycklar bokade före ett visst datum.

 


I Personhanteraren/Bekräfta utlämning ser det ut så här

 


 

Det går att lämna ut via Systemhanteraren om rätt nyckel väljs. Nyckelkopian redovisas som ”Bokad”.

 


En nyckel som är beställd och bokad har ej levererats och kan därför inte lämnas ut. Avboka utlämning går däremot bra med högerklick i Systemhanteraren.

 


Liknande gäller för nyckel som har en bokning som förutsätter att en planerad inlämning (se nedan) först verkställs. I detta fall redovisas nyckeln med två rader,

”inlämnas” och ”bokad”.

 

Den normala ut- och inlämningsmenyn skall dock inte användas:


 Endast svart markerade nycklar kan lämnas in.

 Bokade nycklar är blå, nycklar som skall lämnas in är röda (se vidare nedan).

1.7.5 Planerad inlämning

 

En nyckel som lämnats ut via Förbokning + bekräftad utlämning kan naturligtvis

lämnas in rakt upp och ner men även inlämningen kan ske via Förbokning. Glöm inte bocka för ”preliminär” samt ange datum.

 


Bokad inlämning aktiveras på exakt samma sätt som vanlig inlämning från Systemhanteraren eller Personhanteraren

 

 

 

1.7.6 Bekräftad inlämning

 

Fungerar precis som vanlig inlämning fast valet ”Lämna in” är ersatt med

”Bekräfta inlämning” för en Förbokad inlämning.

Från Systemhanteraren

 


Eller från Personhanteraren

 


 

1.7.7 Olika nyckelstatus

 


Detta exempel har nyckelkopior i ”hela kedjan”, ledig, bokad, utlämnad, inlämnas (planering) och ledig igen.

 

Nyckel nr 10 är Bokad men ännu inte levererad av låssmeden.

Nyckel nr 12 är beställd men ännu inte levererad av låssmed och inte heller  förbokad till en speciell person. Nycklar med någon av dessa egenskaper kan endast finnas om Beställningsfunktionen är installerad.

 

Notera att nyckel med löpnummer 11 finns på två rader. Detta inträffar endast

om nyckel som har en planerad (preliminär) inlämning också är bokad för utlämning till en ny person. Andra kombinationer med dubbla rader finns inte.

 

Notera att inlämningsdatum kan finnas på såväl en bokad som utlämnad nyckel, då enligt standardmetoden för utlämning, men en nyckel som har inlämningsdatum som är satt i den vanliga utlämningen kan inte förbokas enligt denna instruktion.