Bilaga: Felaktigt registrerade nycklar

 

Det händer att icke existerande nycklar dyker upp i KeyControl. Dessa kan

då plockas bort med metoder som beskrivs i detta avsnitt.

 

Om man av misstag beställt och tagit emot ett för stort antal nyckelkopior (fler nycklar i KeyControl än i verkligheten) kan man lösa detta genom att ta bort överskottskopior av nyckeln.

 

Det går även att lägga in en ny nyckelkopia med valfritt löpnummer, tex

om löpnumren inte utgöres av en kontinuerlig serie från 1 och uppåt.

Nya nycklar som skapas på vanligt sätt efter en sådan justering ges nummer

över det högsta löpnummer som är registrerat. Om ytterligare saknade nyckelkopior finns måste dessa registreras en och en.

 

Registrering av elektromekanisk kod (tex Kaba Elolegic) och internnummer för kodade nycklar (tilläggsfunktion) kan också hanteras enligt nedanstående beskrivning.

 

Ta bort överex kan endast göras av den som har rätt att ändra  låsschemat.

 

Ta bort felaktig nyckelkopia kan göras även på andra nycklar än lediga. Denna funktion är därför reserverad för Systemadministratören. Att lägga till en saknad

nyckel är också reserverat för systemadministratören.

 

Hantering av elektromekanisk kod eller kodade nycklar är också förbehållen den som har rätt att ändra i låsschemat.

 

 

1. Ta bort överexemplar av Nycklar

 

Systemhanteraren skall vara aktiverad med flik nycklar. Peka på första överexemplaret och högerklicka på ”ta bort överex” för att ta bort ett antal

nycklar eller ”ta bort felaktig nyckelkopia” för att ta bort en enda.

 

 


 

För ”ta bort överex” fungerar det på följande sättNycklar från angivet löpnummer och högre som har status ”Ledig” kommer att tas bort.

 

Även den nyckelkopia du stod på har tagits bort.

Normalt används funktionen för att ta bort ett antal, oftast felaktigt mottagna nycklar. Om det i angivet intervall även finns utlämnade, förlorade eller kasserade nycklar behålles dessa i databasen. Ytterligare mottagning av nya nycklar börjar med löpnummer direkt efter det högsta existerande löpnumret. Löpnummer lägre än detta kan ersättas enligt nedan.

 

 

2. Skapa saknad nyckelkopia

 

Systemhanteraren ska vara aktiverad med enskilda kopior redovisade.

Högerklicka på nyckeln och välj Skapa saknad.


 

 

 

 

 


Skriv i kopienumret och tryck på OK. Vill du göra fler kopior med andra följdnummer så fortsätt att skriva kopienummer och avsluta funktionen med Avsluta.

Detta registreras inte i historiken.

 

 

3. Tilldela koder på nyckeln

 

Liknande funktioner används för att ändra elektromekanisk kod och

nyckelstämpel för kodade nycklar. Högerklicka på nyckelkopian och välj funktion.


 

skriv in koden i menyn och klicka OK